GDPR

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Vyřízení objednávky, případné reklamace a vytvoření kopie nákupního dokladu
Dále pro marketingové akce a pro účely cílení nabídek.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abych Vám mohl nabídnout kvalitní zboží a včasné dodání.

Jméno, příjmení, oslovení
Adresa pro zřízení služby, zajištění servisu a zasílání objednaného zboží
Telefonní číslo
E-mailová adresa
IP adresa
Historie nákupů

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

  • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Vyřízení objednávky: nejdéle 36 měsíců od vystavení daňového dokladu.
Vyřízení reklamace: nejdéle 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení.
Uchování historie nákupů pro účely nabídek: nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu.
Zřízení služby, zajištění servisu: nejdéle 48 měsíců od ukončení poskytování služby.

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám.
Na úředně ověřenou písemnou žádost Vám zašlu, jaká data o Vás mám, opravím Vaše osobních údaje, vymažu osobní údaje – pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to v rozporu z nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, cizinecké nebo státní bezpečnosti.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Správcem Vašich osobních údajů je společnost digimarket s.r.o, e-mail: info@digimarket.cz